خانه   |  اشتراك خبرنامه iPN  |  اخبار نجوم ايران   |   اخبار خرمي   | نشاني مراكز علمي ايران
 iPN (Iranian Physics News)
اولين خبرگزاري فيزيك به زبان فارســـــــــــــــي
    |   راهنما |   همكاري  |    بايگاني اخبار (موضوعي - تاريخي) |   تماسآخرين اخبار

ماههاي قبل تر

خبرگزاري فيزيك ايران iPN، مكاني بي نظير براي مطلع شدن از فعاليتهاي علمي شما و ساير فيزيكدانان ايرانيست.
 
to inform مي توانيد اخبار دانشكده ي خود را جهت آگاهي ساير فيزيكدانان ايراني، براي ما بفرستيد.  
to make news مي توانيد چكيده ي  آخرين مقاله ي خود را جهت درج در بخش اخبار، براي ما بفرستيد.     
to invite others مي توانيد برنامه ي سمينارهاي دانشكده ي خود را جهت اطلاع سايرين، براي ما بفرستيد.
 
e-mail   |  Help


  © All rights reserved by Physics Class    
By: Mohammad H. Ansari

بالا ^^